Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.pdf 2005.07.13    (62 KB) 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.pdf 2005.07.13    (20 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r.doc
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych. (Dz. U. Nr 47, poz. 480)
 2003.03.05    (39 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych.doc 2005.07.13    (66 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r (2).doc
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.
 2003.02.21    (50 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.doc
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
 2003.02.21    (139 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.pdf 2005.07.13    (719 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r.doc
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych.
 2003.02.21    (21 KB) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r.doc
Rozporządzenie MZ w sprawie organów opiniodawczo - doradczych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów.doc
 2003.05.30    (45 KB)