Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Możliwości odwołania się

Wnioskodawca ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Bioetycznej do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministerstwie Zdrowia. Nastąpić to może w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Odwoławcza Komisja Bioetyczna rozpatruje odwołania w przeciągu 2 miesięcy.

Procedura odwoływania się od decyzji Komisji Bioetycznej: Wnioskodawca składa w sekretariacie Komisji Bioetycznej wniosek do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia z prośbą o zweryfikowanie decyzji.

Następnie Komisja Bioetyczna przygotowuje komplet dokumentów do Odwoławczej Komisji Bioetycznej. Dokumenty wraz z wnioskiem o odwołanie od decyzji Komisji oraz pismem Komisji Bioetycznej przekazywane są do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia.