Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Wniosek o wydanie opinii o projekcie badania klinicznego

  • Informacja o ośrodku.doc 2004.12.06 (26 KB)
  • Oświadczenie.doc
  • Oświadczenie z prośbą o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego 2004.08.06 (21 KB)
  • Potwierdzenie złożenia wniosku w komisji bioetycznej.doc 2007.02.06 (28 KB)
  • Upoważnienie do wystawienia rachunku za wydanie opinii o projekcie eksperymentu.doc 2007.02.20 (24 KB)
  • Wniosek do m.z. o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego; do kom. bio. o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego.doc 2010.07.09 (215 KB)
  • Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego.doc 2010.07.09 (77 KB)
  • Wniosek.doc
  • Wniosek do ministra zdrowia o wyrażenie zgody na dokonanie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego/ do komisji bioetycznej o wydanie opinii o dokonaniu istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego 2010.07.09 (71 KB)
  • Zawiadomienie do m. z. o zakończeniu badania klinicznego; zawiadomienie do kom. bio. o zakończeniu badania klinicznego.doc 2010.07.09 (38 KB)

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .