Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Ustawy

Ustawa o zawodzie lekarza.doc
USTAWA o zawodzie lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.204 ).
 2003.06.02    (167 KB)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.rtf
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 2005.07.13    (110 KB) 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.doc
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 2005.07.28    (217 KB)
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.pdf 2005.07.28    (24 KB) 
Ustawa z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne - tekst ujednolicony na dzień 24.10.2005.doc 2006.01.18    (557 KB)

Źródło: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/komisje/stale/bioetyki/prawo/ustawy