Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Strona główna

Komisja Bioetyczna VII kadencji zakończyła swoją trzyletnią działalność.
Okręgowa Rada Lekarska Œwiętokrzyskiej Izby Lekarskiej wybrała nową Komisję VIII kadencji (2021-2024) w składzie jak
w załączonej uchwale - Uchwała nr 15/2021-VIII.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Bioetycznej w formie online.