Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Opłaty

Informacja na temat opłat za przygotowanie opinii na temat projektu badania klinicznego, poprawki do protokołu badania itp. w siedzibie Komisji Bioetycznej przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej w Kielcach ul. Wojska Polskiego 52