Komisja Bioetyczna w Kielcach przy Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej

Strona główna

Kompletna dokumentacja powinna być złożona w sekretariacie Komisji najpóźniej:

  • na 2 tygodnie przed posiedzeniem w przypadku badań biorówoważności lub badań z udziałem jednego ośrodka
  • na cztery tygodnie przed posiedzeniem w przypadku badań wieloośrodkowych

Wniosek o rozpatrzenie projektu eksperymentu medycznego podlega rejestracji tylko i wyłącznie po złożeniu kompletnej dokumentacji

Niekompletna dokumentacja nie będzie przyjmowana

Dokumentacja badania powinna być złożona W SEGREGATORACH FORMATU A4 wg kolejności zamieszczonej we wzorze wniosku.

Rachunek wystawia się po zarejestrowaniu projektu eksperymentu medycznego.

Opłatę należy uiścić przed planowanym posiedzeniem, na którym rozpatrywany będzie wniosek.

Potwierdzenie dokonania płatności (np. potwierdzenie przelewu) za wniosek należy dostarczyć do 2 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji.

Potwierdzenie dokonania płatności można dosłać pod nr fax 41 3621500

Brak potwierdzenia dokonania płatności spowoduje przesunięcie rozpatrzenia wniosku do momentu uzyskania w.w potwierdzenia.

Rozpatrzenie takiego projektu nastąpi w pierwszym wolnym terminie.